Zprávy 2016

Hledáme energetiky a právníky ke spolupráci

  • Publikováno: 22. 8. 2016
Maloodběratelé elektrické energie z.s. IČO 05015073 je spolek s celostátní působností založený za účelem chránění a obhajování oprávněných zájmů maloodběratelů elektrické energie. Stanovili jsme si zásady spravedlivé ceny za elektrickou energii:

1/ Stálou platbu platit za skutečné náklady dodavatele vztahující se k odběrnému místu.

2/ Zrušit všechny diskriminační prvky. Platba za velikost jističe, platba podle počtu odběrných míst.

3/ Odstranit z faktury maloodběratelů dotační příspěvek na obnovitelné zdroje elektrické energie.

Komu není lhostejné jak je deformovaná cena za elektrickou energii pro maloodběratele od roku 2001, může se stát našim členem nebo alespoň vyslovit podporu naší činnosti na e-mailové adrese smaee2016@gmail.com

Štítky: 

Projektové záměry sociálního zemědělství

  • Publikováno: 17. 8. 2016

Ministerstvo zemědělství aktuálně vyzývá farmy nebo NNO, které spolupracují s farmami, k zasílání projektových záměrů souvisejících se sociálním zemědělstvím. Cílem sběru projektových záměrů a námětů je získat přehled o absorpční kapacitě v jednotlivých krajích. Tato oblast v současnosti není pokryta žádnými dotačními tituly ani z Evropských fondů, ani z národních dotačních titulů. Pokud se z území sejde více námětů z jedné oblasti, které nejsou ovšem zatím financovatelné, bude tato skutečnost vést k iniciování národních dotačních titulů u příslušného ministerstva.Bližší informace zde: http://www.socialni-zemedelstvi.cz/novinky/akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-dejte-vedet-o-lokalnich-iniciativach-ktere-dosud-nemaji-prislusnou-podporu.html Projektové záměry z Jihomoravského kraje, prosím, vyplňte do přiloženého formuláře a zašlete na e-mail grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz ideálně v průběhu měsíce srpna.

Štítky: 

Stránky