Zprávy 2020

Projekt z ESF OP Zaměstnanost „Klíč k pomoci“

  • Publikováno: 4. 12. 2020

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. začala v říjnu letošního roku pracovat na projektu „Klíč k pomoci“, reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012299 z Operačního programu zaměstnanost.

Cílem tohoto projektu je motivace, zvýšení pracovní kompetence a samotné uplatnění na trhu práce osob, pečujících o jinou závislou osobu. Realizace projektu je umístěna v Jihomoravském kraji, především na oblasti Brno-město, Brno-venkov, Znojmo a Hodonín.
Projekt bude probíhat v průběhu 24 měsíců.

Více informací naleznete v příloze.

 

Štítky: 

Poskytování konzultací

  • Publikováno: 30. 11. 2020
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a s tím spojené omezení poskytování osobních konzultací poskytujeme jako alternativu videokonzultace.
Pokud máte o konzultaci zájem, ozvěte se co nejdříve, volné termíny do konce rojku se již postupně plní.
Současně dodáváme, že i v tomto případě jsou dotazy našich členů vyřizovány přednostně.
 
Štítky: 

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Osobnost NNO JMK 2020 se ruší

  • Publikováno: 11. 11. 2020

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s.vyhlásila letos šestý ročník ankety Osobnost NNO JMK 2020, nad kterým převzala záštitu primátorka Statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Tato anketa oceňuje práci lidí zapojených v neziskovém sektoru Jihomoravského kraje a klade si za cíl zviditelnit jejich nezastupitelné místo v širokém spektru nabídky činností neziskových organizací.

Štítky: 

Výstava kreseb dětí z MŠ a ZŠ při FN v Brně

  • Publikováno: 20. 10. 2020

Základní škola a Mateřská škola při FN v Brně ve spolupráci s Klubem přátel umění v České republice, nemocnicí Milosrdných bratří v Brně a Konventem Milosrdných bratří v Brně pořádá výstavu dětských kreseb.

Výstavu je možné navštívit do konce listopadu 2020 ve vchodové hale nemocnice Milosrdných bratří v Brně.

Štítky: 

Změna v poskytování odborného sociálního poradenství

  • Publikováno: 12. 10. 2020
Vzhledem k současné situaci odborné sociální poradenství, které poskytuje Svaz tělesně postižených v ČR z. s. městská organizace Brno pozastavuje osobní návštěvy klientů v poradně, a to až do pátku 23. 10. 2020. 
 

Poradenství bude poskytováno formou telefonického poradenství nebo poradenství prostřednictvím emailové pošty. Pracovní doba takto poskytovaného poradenství se nemění.

Děkujeme za pochopení
 
Štítky: 

Stránky