Zprávy 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

"Nejvyšší správní soud 22. 4. 2021 zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Důvodem pro zrušení byl nesprávný a nezákonný postup ministerstva při jeho vydání. Účinnost rozsudku soud odložil o 4 dny, aby ministerstvo mělo čas případně vydat opatření nové, bez vad a nezákonností, které soud shledal.
Tiskovou zprávu NSS naleznete zde: http://www.nssoud.cz/NSS-zrusil-mimoradne.../art/32870"
 

Nabídka antigenního testování pro členy ANNO JMK

EuroCentrumHelp z.s. získalo povolení a certifikaci k provozu Mobilního odběrového týmu, zaměřeného na antigenní testování.
Tímto nabízíme pro členy Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s., kteří by potřebovali toto řešit, kompletní zajištění zdarma. Provádíme včetně zápisů do zdravotních registrů (ISIN..) a vystavujeme Potvrzení a Certifikát jak pro ČR, tak pro cestu do zahraničí.
Více info v příloze.
 
Vlček Michal-krizový koordinátor OC
tel.: +420 720 675 195

EuroCentrumHelp z.s.
poskytovatel zdravotních služeb
Strážnická 1
Rohatec 696 01
 
 člen Asociace NNO JMK
 

Přednášky Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s.

Zveme vás na sérii přednášek s předsedkyní naší členské organizace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. paní Gertou Mazalovou a odbornými poradci SOS-Asociace, z. s. 

 

Dne 22. 4. 2021 přednáška Spotřebitel v postavení pacienta

 

Samotná přednáška je dostupná na:

 https://youtu.be/wewv8MiZT6A

 

 

Příspěvek na testování – aktuální informace

Přinášíme aktuální stanovisko z Úřadu vlády, Ministarstva obchodu a průmyslu a Ministerstva zdravotnictví k proplácení testů na Covid 19 zdravotními pojišťovnami. Na základě dotazu, který jsme jménem naší členské základny na jednotlivé úřady zaslali, jsme obdrželi toto stanovisko:

Na stránkách https://www.samotesty-covid.cz/ bylo upřesněno, že příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Dle tohoto ostatní nevyjmenované instituce čerpat příspěvek nemohou.

Elektronický formulář pro podávání žádostí o příspěvek je od 1.4.2021 k dispozici na webu všech zdravotních pojišťoven https://www.samotesty-covid.cz/.

Příspěvek na nákup samoodběrových testů neziskovým organizacím

Podle informací poskytnutých zdravotními pojišťovnami na oficiálních webových stránkách samotesty-covid.cz budou neziskovým organizacím (spolkům a pobočným spolkům, nadacím a nadačním fondům, církevním právnickým osobám, resp. účelovým zařízením církví, obecně prospěšným společnostem a ústavům) poskytovány příspěvky na nákup samoodběrových testů ve stejném rozsahu jako společnostem podnikajícím v ČR a OSVČ.

Uvedená informace byla na webových stránkách zveřejněna dne 31. 7. 2021 poté, co naše organizace zaslala dotaz týkající se podmínek poskytování příspěvků na povinné antigenní testování příslušným ministerstvům.
V případě, že bude náš dotaz příslušnými orgány zodpovězen a shora uvedená informace potvrzena, zveřejníme ji. V tuto chvíli však i bez toho (s ohledem na oficiální zdroj - webové stránky samotesty-covid.cz, na který odkazuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) je téměř bez pochyb, že neziskové organizace budou mít (od doby, kdy jim byla stanovena povinnost testovat zaměstnance) nárok na poskytnutí příspěvků na nákup samotestů za stejných podmínek jako ostatní osoby podnikající v České republice.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Zprávy 2021
Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: