ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Anketa Osobnost NNO JMK 2016
Datum publikace: 16.9.2016

Anketa Osobnost NNO JMK 2016

Asociace nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje pořádá 2. ročník ankety Osobnost NNO JMK. Jejím hlavním smyslem je poděkovat a ocenit lidi, kteří se významně podílejí na rozvoji a zviditelnění neziskového sektoru v kraji.
Nyní přinášíme 10 jmen osobností, které nominovali zástupci a členové neziskových organizací a také široká veřejnost.Všichni se vyznačují nezištnou obětavostí, bez které si leckdy nelze představit péči o seniory, práci s dětmi, činnost v kulturní oblasti i sportu v dané oblasti. Nyní můžete hlasovat v anketě pro toho, kdo vás zaujal nejvíce.

MgA. Kateřina Báňová
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
Ing. Ivo Brzobohatý
Petr Burget
PhDr. Lukáš Karnet
Jakub Miklín
MgA. Jan Motal, Ph. D.
Mgr. Martina Nejezchlebová
Mgr. Milena Sedláčková, DiS
Mgr. Marcela Zemánková