ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Osobnost ANNO JMK

Osobnost ANNO JMK

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s. vyhlašuje každoročně na podzim anketu Osobnost NNO JMK.
Cílem této ankety je ocenit, povzbudit a podpořit lidi, kteří pracují v neziskovém sektoru anebo jej významně podporují.

Přihlásit do ankety se mohou osoby, které aktivně působí v neziskovém sektoru a svojí prací významně podporují kvalitu života lidí různých cílových skupin od dětí až po seniory. Ocenění má za cíl zviditelnit obětavou práci pracovníků i dobrovolníků neziskových organizací, kteří svojí činností budují občanskou společnost a přispívají ke kvalitě života od nejmenších obcí až o krajské zastoupení.

Vyhlašování ankety v poslední době také reaguje na rostoucí zájem veřejnosti i dárců o činnost neziskových organizací.