ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2017 / Bezúplatné poskytování služeb pro předškoláky v MŠ a NNO
Zprávy 2017
Datum publikace: 14.9.2017

Bezúplatné poskytování služeb pro předškoláky v MŠ a NNO

NNO, které jsou zřizovateli předškolních zařízení nás kontaktují s dotazy, zda i pro ně platí, že poslední rok před základní školní docházkou  je pro jejich žáky předškoláky bezplatný. Vyžádali jsme si stanovisko příslušného oddělení MŠMT, a to nám obratem odpovědělo:

„Novela školského zákona s účinností od 1. 9. 2017 mění ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  v tomto znění: ‚Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Tudíž na školy jiných zřizovatelů se toto omezení nevztahuje.‘“ Toto je oficální stanovisko MŠMT, Oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání.