ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Blanka Altmanová
Blanka Altmanová
Datum publikace: 20.11.2023

Blanka Altmanová

Blanka Altmanová

Sokol Silůvky. z.s.

Působí v Silůvkách

  • S sport
  • O Občanství
  • K Komunita
  • O Osobnost
  • L Laskavost

Do členství T. J. Sokola Silůvky nastoupila jako šestiletá holčina v roce 1973.

Jako žákyně  mladší, starší a dorostenka nacvičila několik Spartakiád a v roce 1985 cvičila i v Praze na Strahově, což byl a je pro ni velký zážitek dodnes.

V naší T: J. byla několik let cvičitelkou starších žákyň a později i rodičů s dětmi.

Od roku 1994 byla zvolená do výboru T. J. Sokola Silůvky jako náčelnice pro ženskou složku. Od téhož roku je i sokolnicí (tzn.uklízečka).

V roce 2004–2022 převzala funkci vzdělavatelky.

Loňského roku 2022 byla znovu zvolená na valné volební hromadě jako náčelnice, opět pro ženskou složku.

Věnuje se tedy dívčí a ženské složce, pomáhá při sportovních a kultůrních akcí v naší T. J.

Spolu s další sestrou je cvičitelka  Relaxačního cvičení pro starší od 50 let a výše. Jeráda, moc ji to baví a naplňuje, že můžepomáhat a přispívat v naší T. J.. Záleží jí na pohybu mladých i starších, vidí i dobré výsledky co se týče zájmu o sport.

Paní Altmanová působí v neziskovém sektoru celoživotně.

 

Informace o osobě nebo organizaci, která nominaci provádí: Jaromír Hron, ANNO JMK

Hlasovat