ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Blanka Urbánková, Mgr.
Datum publikace: 14.10.2021

Blanka Urbánková, Mgr.

Paní Mgr. Blanka Urbánková pracuje jako předsedkyně spolku Sdružení aktivní babičky a dědečci
– SaBBa, z. s. Činností spolku je prorodinná politika zaměřená na spolupráci, vztahy a zdraví
všech generací.

Paní Urbánková seznamuje veřejnost s činností SaBBy, věnuje se medializaci a PR zdravého
životního stylu, vztahům v rodině i ve společnosti, cvičení pro zdraví a dobrou náladu, i
humorovému přístup k životu. Realizuje workshopy zaměřené na pohyb, zdraví a dobré vztahy
napříč generacemi.

V MČ Brno – Komín se spolupodílí na organizaci akcí pro seniory a přispívá do Komínského
zpravodaje. Ve Svazu tělesně postižených přispívá do měsíčníku Paprsek, kde prezentuje pohyb
pro zdraví + smíchocviky a humorový přístup k životu. V organizaci ROSKA – Roztroušená
skleróza podporuje činnost, spolupracuje na některých akcích a vede smíchohrátky. S Magistrátem
města Brna spolupracuje při seznamování brněnských NNO s akcemi SaBBy a propagování
smíchoterapií.

V oblasti neziskového sektoru je činná již více než 20 let.
Má certifikát Instruktorky jógy smíchu – vede workshopy „ smícho- terapie“, tedy smíchocviky a
smíchohrátky zaměřené na různá témata (stres, masáže, spolupráce, vztahy, uvolnění a relaxace
těla i duše).
Propaguje sportování rodin v přírodě: venkovní posilovny, pétanque, kube, zapomenuté retrohry.
Zkušenosti s improvizačním divadlem a tancem uplatňuje ve smíchocvicích.

Má ráda sport nejen v přírodě (cyklo, divoká voda, chození po horách), nohejbal a retrohry.
Je bývalou reprezentantkou ČSSR v parašutizmu a dvojnásobnou mistryní republiky v
paravíceboji.

Nominoval:
Vladimír Michal
Klub přátel umění v České republice, z. s.