ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Bohuslava Kolínková
Datum publikace: 14.10.2021

Bohuslava Kolínková

Paní Bohuslava Kolínková je od října roku 1999 předsedkyní Svazu tělesně postižených v
České republice z. s. okresní organizace Břeclav. Od roku 2006 je současně předsedkyní
Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Valtice, kde je také
dlouholetou členkou sociální komise městského úřadu Valtice.

Prostřednictvím organizace od roku 2007 poskytovala sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním, s tělesným a sluchovým postižením v Břeclavi, Kosticích, Ladné,
Lanžhotě, Lednici, Podivíně, Rakvicích a Valticích. Činila tak do roku 2018, kdy byla
registrovaná sociální služba oficiálně ukončena. Od roku 2018 pokračuje v činnosti za
podpory města Břeclav.

Portfolio její činnosti je opravdu pestré. Od poskytování rad a faktické pomoci neformálním
pečovatelům v lokalitách, které nejsou službami pokryté, nebo jsou pokryté nesystematicky a
pečující tak nemají přístup k informacím, pokrývajícím problematiku v celém jejím komplexu.
Dále v pořádání výletů a pobytových zájezdů, pořádání módních přehlídek, mikulášských
besídek apod., a to pro děti s těžkým kombinovaným postižením.

Celoživotní obětavostí a prací pro postižené děti je přibližuje těm podmínkám, jaké mají pro
život zdraví lidé.

Paní Kolínková celý svůj život tká koberec z nezištné pomoci, koberec plný jasných nití, který
jako ostrov uprostřed oceánu pro postižené děti jasně svítí.

Nominovala:
Mgr. Milena Sedláčková,
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno