ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Božena Bešterová
Božena Bešterová
Datum publikace: 15.10.2018

Božena Bešterová

Božena BešterováV organizaci Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. je paní Bešterová zaměstnána od roku 2000 jako zdravotní sestra v terénní ošetřovatelské péči. Již před nástupem Betanie pracovala 30 let jednak jako zdravotní sestra u lůžka, ale také jako staniční, později vrchní sestra. Po nástupu se na Betanii v pozici koordinátorky zdravotní péče podílela na přímé péči o klienty, ale také na organizaci této péče v rámci kolektivu zdravotních sester.

Mimo jiné spoluvytvářela standardy pro terénní zdravotní péči i pečovatelskou službu, neboť v devadesátých letech 20. století byl rozvoj těchto služeb v plenkách. Pouze díky nadšeným lidem v oboru, k nimž paní Bešterová bezesporu patří, se postupně podařilo vytvořit a následně sjednotit pravidla poskytování těchto služeb.

Paní Boženě Bešterové patří obrovský dík za snahu a nasazení, s jakým již téměř dvacet let na Betanii přistupuje ke každému klientovi. Individuálně řeší každý problém, který může sama ovlivnit. Ke klientům je vždy milá a empatická, což v jejím případě není fráze, ale životní postoj. A ten si zachovává stále optimistický, přestože dlouholetá práce s lidmi i ne zcela jednoduchá rodinná situace by jí mohla sil spíše ubírat.

Myslíme si, že v souladu se základními hodnotami Betanie paní Božena Bešterová pomáhá dělat lidem, o které pečuje, dobu stáří a nemoci snesitelnější a zvladatelnější. To je patrné i z reakcí klientů, kteří vědí, jakou oporu mají ve „svojí“ sestřičce Božence.

Paní Božena Bešterová je obětavá, empatická, optimistická bytost, ochotná pomáhat všem kolem sebe. V kolektivu je velmi oblíbená, přátelská a vstřícná. Ráda sportuje, plave, cestuje, nebojí se zkoušet nové aktivity. S elánem sobě vlastním dokazuje, že ani důchodový věk není důvodem omezovat svoje aktivity. Největší část svého volného času věnuje svojí rodině, neboť se kromě svého nemocného manžela stará o chronicky nemocnou dceru a osmnáctiletou vnučku.

Nominuje: Ing. Jitka Bednářová, Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.