ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Bronislava Milinková
Datum publikace: 9.9.2015

Bronislava Milinková

„Předností vyššího věku jsou zkušenosti nasbírané cestou životem.“

Paní RNDr. Bronislava Milinková je po mnoho let spjata s Českým svazem žen, kterému od roku 2003 v jihomoravské krajské radě předsedá. Tato nevládní organizace působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Paní Milinková se kromě činnosti ve svazu, kde se zaměřila především na problematiku žen, rodin a seniorů, věnuje také dalším dobročinným aktivitám – je členkou organizace Mezigenerace, Svazu tělesně postižených či vzdělávacího spolku Vesna. V neziskovém sektoru působí téměř 40 let.

Kromě ČSŽ se paní Milinková ráda věnuje svým šesti vnoučatům, celoživotním koníčkem je pak sborový zpěv a s tím spojený zájem o jakoukoli kvalitní hudbu, koncerty, divadla a kulturu obecně. Svým způsobem je jejím koníčkem i původní profese programátorky.

Nominovala: Gerta Mazalová, Sdružení obrany spotřebitelů