ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Dagmar Švédová
Datum publikace: 9.9.2015

Dagmar Švédová

„Je jednoduché darovat úsměv – přiřaďte na konci této věty symbol tečky či otazníku a budete v hloubce přemýšlet. Slovem i tichem. Taková jsem tichá, mluvná s hloubkou moudrosti a s úsměvem ve tváři.“

Paní Dagmar Švédová založila v roce 2012 občanské sdružení Klára pomáhá, jehož cílem je pomoc pečujícím, zdravotně znevýhodněným a pozůstalým osobám. Založení sdružení předcházela tragická osobní zkušenost se ztrátou dcery. Kromě aktivit ve sdružení paní Švédová přednáší a mluví o své zkušenosti, pořádá vzpomínkové akce a snaží se o změnu vnímání pečujících osob v ČR, například formou přednášek pro veřejnost či na vysokých školách. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně obor thanatologie a na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mimo jiné je také členkou prorodinného sboru MMB, členkou správní rady Asociace veřejně prospěšných organizací a lektorkou v Českém centru fundraisingu. Ve spolku Dlouhá cesta působí jako laická poradkyně pro pozůstalé. Prací v neziskovém oboru se zabývá přes 20 let.

Ve svém volném čase jezdí na tábory jako zdravotník, učí děti hrát na kytaru, zajímá se o arteterapii a alternativní medicínu, píše verše a ráda čte. Svým pozitivním přístupem ovlivňuje řadu lidí kolem sebe. Její životní heslo „hlavně s úsměvem“ je všeříkající.

Nominoval: Ing. Jan Eder, Klára pomáhá, o. s.