ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Dotace Jihomoravský kraj pro rok 2017
Granty
Datum publikace: 16.1.2017

Dotace Jihomoravský kraj pro rok 2017

Upozorňujeme na vyhlášení dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017. Jsou to dotační programy pro tyto oblasti :

Dotační oblast Regionální rozvoj, dotační programy Podpora zkvalitnění služeb turistických infomačních center, Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy, podrobnosti jednotlivých výzev naleznete zde

Dotační oblast kultury a památkové péče , dotační programy  Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče, Podpora památek místního významu, Podpora Muzejní noci a noci kostelů, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast sociální a rodinná politika, dotační programy Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO, Podpora pečujících osob, podrobnosti naleznete zde

Dotační oblast Rozvoj venkova a zemědělství, dotační podprogramy Rozvoj vinařství a vinohradnictví, Podpora včelařství, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast Zdravotnictví, Program podpory poskytování domácí hospicové péče,Podpora a rozvoj NNo zajišťující veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast Životní prostředí , Program pro poskytování EVVO, podrobnosti zde

Dotační oblast Prevence a požární ochrany, Program pro podporu protidrogových aktvit, program Podpory jednotek dobrovolných hasičů obcí JMK pro 2017-2020, podrobnosti zde

Dotační oblast vzdělávání, sport a volný čas, dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže, podrobnosti zde.

Podání žádostí : 14.2.-28.2.2017