ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Dotace Ministerstva kultury na 2016
Granty
Datum publikace: 14.9.2015

Dotace Ministerstva kultury na 2016

Ministerstvo kultury vyhlásilo na rok 2016 dotační programy v těchto oblastech:

Regionální a národnostní kultura

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2016-263945/

 

Programy:

  • Podpora tradiční lidové kultury

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 18.9.2015

  • Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 18.9.2015

  • Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 21.9.2015

  • Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2015

  • Podpora regionálních kulturních tradic

Termín uzávěrky pro příjem žádostí:

30.9.2015 – 1. kolo

30.4.2016 –  2. kolo

 

  •  Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Termín uzávěrky pro příjem žádostí:

30.9.2015 – 1. kolo

30.4.2016 – 2. kolo

  • Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin v ČR

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 19.10.2015

 

 

  • Podpora integrace příslušníků romské menšiny

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 23. 10. 2015

 

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností

Bližší info:

http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/granty-a-dotace/konkurz-na-podporu-vyznamnych-kulturnich-aktivit-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-5407/

Uzávěrka příjmu žádostí : 15.10.2015

 

 

 

Formuláře žádostí a další informace k programům naleznete na http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/