ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Dotace na rok 2015 z rozpočtu Statutárního města Brna
Granty
Datum publikace: 26.9.2014

Dotace na rok 2015 z rozpočtu Statutárního města Brna

Upozorňujeme na vyhlášení dotací z rozpočtu Statutárního města Brna na rok 2015. Termín odevzdání žádostí je 31.10.2014, oblasti podpory a příslušné odkazy…

 

Odbor kultury

 

Kultura

 

Žádosti o dotace typu B v oblasti kultury na rok 2015 je nutno podávat v elektronicképísemné podobě. Z tohoto důvodu je

formulář žádosti o dotaci umístěn v systému DOTACE na webové stránce

https://dotace-kultura.brno.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx

 

Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMB

 

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu, investiční a neinvestiční pro rok 2015

 

Výzva viz

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

 

Výzva viz

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/dotace/Pravidla_volny_cas_2013.pdf

Formuláře, pravidla a další  info naleznete na

 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/

 

 

Odbor zdraví MMB

 

Podpora rodiny a činnosti doplňující zdravotnické  služby

 

Výzva viz  http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-zdravi/

 

Podpora zdravotnických služeb

 

Výzva viz http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZ/dotace/aktualizovana_pravidla_2011_lenka.pdf

 

Formuláře a bližší info na

 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-zdravi/

Odbor sociální péče MMB

Sociální služby , program I

 

Výzva viz

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSP/dotace/socialni_sluzby_I/2015_Vyzva_pro_predkladani_zadost_o_dotace_-_Program_I.pdf

 

Doplňující služby v sociální oblasti program II

Výzva viz

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSP/dotace/sluzby_doplnujici_II/2015_Vyzva_pro_predkladani_zadost_o_dotace_-_Program_II.pdf

 

Národnostní menšiny

Výzva viz

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSP/dotace/mensiny/etnika.pdf

 

Prevence kriminality

 

Výzva viz

 

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSP/dotace/prevence/kriminal.pdf

Formuláře žádostí a podrobné pokyny naleznate na

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-socialni-pece/

 

 

Odbor životního prostředí MMB

 

Podpora projektů ekologické výchovy

 

Výzva viz

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/dotace/2013/PRAVIDLA_2013.pdf

Formuláře žádostí a podrobné pokyny naleznate na

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/