Dotační program JMK

Upozorňujeme na vyhlášení  dotačního programu JMK

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2014

Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Bližší info

Uzávěrka: 6. 12. 2013

Tagy: