ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / zprávy 2014 / Dotazník k projektu Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014+
zprávy 2014
Datum publikace: 14.2.2014

Dotazník k projektu Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014+

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych Vás informovat, že Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje realizuje projekt „SPOLEČNÁ STRATEGIE – PROJEKTOVÉ AKTIVITY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE 2014+“, který je spolufinancován z Operačního program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a jehož cílem je podpora procesu přípravy projektů v území Jihomoravského kraje (JMK) a Trnavského samosprávného kraje (TTSK) v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR pro nové programové období 2014–2020.

V této souvislosti jsme byli v rámci neziskového sektoru požádání o součinnost při rozesílání dotazníku, jehož cílem je zjistit potenciální partnery a zainteresované subjekty z JMK a TTSK, kteří uvažují o přeshraniční spolupráci a připravují odpovídající projekt, nebo hledají partnera k realizaci projektu pro programové období 2014–2020 v oblastech, které jsou definovány v návrhu operačního programu přeshraniční spolupráce SR–ČR 2014–2020.

Bližší informace v přílohách.

Děkuji za spolupráci.

Jaromír Hron, předseda ANNO JMK