ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Eliška Vondráčková, Mgr. Ing.
Datum publikace: 21.10.2020

Eliška Vondráčková, Mgr. Ing.

Naděje, pobočka Brno
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, Klub přátel rodiny, o.s., Brno

Paní Eliška Vondráčková vystudovala profesi lesní inženýrky, po narození třetího syna se
ale oblast jejího zájmu přesunula do sociální oblasti. Vystudovala sociologii a sociální práci
na Masarykově univerzitě v Brně. Zájem o problémy rodin, výchovu dětí i problematiku
stárnutí ji postupně přivedl k práci v Centru pro rodinu, vytvoření a šíření nového konceptu
vzdělávání rodičů, práci ve vedení sociálních služeb pro seniory, lektorství seminářů pro
rodiče i pracovníky neziskových organizací. Později se aktivity paní Vondráčkové ještě
rozšířily, získala též certifikát integrativního kouče. Kromě vedoucí pozice v organizaci
NADĚJE se paní Vondráčková věnuje vedení kurzů a seminářů pro rodiče a pro
organizace sociálních a prorodinných služeb. Pracovníkům pomáhajících profesí pomáhá
prostřednictvím kurzů a seminářů rozvíjet jejich silné stránky, podporuje jejich motivaci a
chuť pracovat sama na sobě. Pro rodiče pořádá semináře zaměřené na posílení
rodičovských kompetencí, osobnostní rozvoj a komunikaci. Působí jako lektor programu
Efektivního rodičovství, je zakladatelkou Institutu efektivního rodičovství.

Paní Vondráčková se aktivně angažuje také ve veřejném sektoru. Od listopadu 2014 do června
2016 působila jako místostarostka městské části Brno-Líšeň, kde se věnovala zejména
sociální a prorodinné oblasti. V současné době je členkou ZMČ Brno-Líšeň, členkou
Komise sociální RMB, Poradního sboru RMB pro rodinu a Komise sociální, zdravotní a
rodinné politiky RMČ Brno-Líšeň.

Paní Vondráčková je milá, komunikativní a empatická žena, která má dar porozumět
potřebám druhých lidí a dovede si získat sympatie a důvěru. V prosazování správné věci
umí být důsledná a vytrvalá. Díky kombinaci uvedených dovedností a znalostí se paní
Vondráčkové daří odvádět v Jihomoravském kraji v oblasti sociální a prorodinné obrovský
kus užitečné práce.

Paní Vondráčková ráda tráví volné chvíle v přírodě, plave, věnuje se turistice a
příležitostně běhu a lyžování. Ráda navštěvuje brněnská divadla. Také se zajímá o
genealogii.

Nominoval:
Dr. Jiří Valnoha, NADĚJE, pobočka Brno