Erasmus+

  • Publikováno: 5. 3. 2015

Upozorňujeme na výzvu k předkládání návrhů programu Erasmus+ pro rok 2015.

Text výzvy , termíny a další informace  naleznete na stránkách programu Erasmus+

Nový evropský vzdělávací program Erasmus+ slučuje dosavadní programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program „Mládež v akci" a programy mezinárodní spolupráce (mimo jiné Erasmus Mundus a Tempus). Program Erasmus+ mohou využívat organizace, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Podrobnosti možností využití tohoto programu pro neziskový sektor naleznete zde http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-neziskovy-sektor/

 

 

 

Štítky: