ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Eva Honková
Datum publikace: 14.9.2017

Eva Honková

Jakmile se paní Eva Honková dozvěděla, že byla u její dcery diagnostikována porucha autistického spektra, nesložila ruce do klína a diagnóze se nepoddala. Začala bojovat. Ať už s nepříjemnými úředníky, či s nepochopením ostatních lidí nebo s některými neinformovanými lékaři. Kolem Evy se postupem času utvořila skupinka dalších maminek, které u Evy hledaly pomocnou ruku a radu. Proto se Eva před čtyřmi lety rozhodla založit komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra a webový portál, který pojmenovala Modrá beruška.

Začala informovat ostatní rodiče, zapojovat je do nejrůznějších aktivit, připravovat pro ně zajímavá setkání a organizovat diskuzní workshopy pro ředitele, pedagogy, sociální pracovníky, studenty a zástupce neziskovek, které se problematice autismu věnují. Eva pořádá nejen terapeutické pobyty pro rodiny, které pečují o dítě s autismem, ale i relaxační dny ve Studiu Butterfly pro maminky těchto dětí.

Eva Honková se nemalým dílem zasloužila o zvýšení povědomí o autismu hlavně v Brně a Jihomoravském kraji, protože se pravidelně účastní jednání o problematice rodin dětí s PAS na úřadech v Brně a také se zapojila do dalších neziskových projektů.

Pravidelně organizuje benefiční módní přehlídku, jejíž výtěžek je věnován na projekt Příroda pomáhá autistickým dětem. Pro rodiny dětí s PAS zorganizovala víkendové pobyty spojené s výsadbou dvou alejí v Bílých Karpatech.

Eva stojí i za osvětovým projektem „Popíráme mýty o autismu“. Jedná se o putovní výstavu fotoobrazů dětí s autismem, na kterých jsou vysvětleny mýty o autismu.

Nezisková organizace Modrá beruška se díky Evě každoročně zapojuje do mezinárodní kampaně Light it up blue (v českém prostředí známé jako Česko svítí modře). Eva je hlavní koordinátorkou a díky ní se může širší veřejnost dozvědět více o problematice autismu.

Modrá beruška díky Evě a veřejným sbírkám podpořila finančně 6 dětí s různou formou autismu a Aspergerovým syndromem.

V současné chvíli paní Evu zaměstnává detailní příprava již 3. česko­‑slovenské konference rodičů dětí s PAS, která se uskuteční v dubnu 2018.

Ve volném čase se věnuje malování, fotografování, miluje divadlo a ráda chodí do přírody.

Nominovala: Hedvika Novotná, NOVOdesign s.r.o.