ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Fond malých projektů Rakousko-Česká republika
Granty
Zprávy 2017
Datum publikace: 15.6.2017

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

Dne 14. 6. 2017 byl vyhlášen fond malých projektů Rakousko–Česká republika, který je nástrojem pro podporu projektů lokálního významu  s menším finančním objemem, k a vykazují přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A RakouskoČeská republika. Bližší informace naleznete zde. První výzva je vyhlášena od 14. 6. 2017 do 18. 9. 2017

Seminář pro žadatele proběhne v Brně dne 30.6.2017. Svou účast můžete potvrdit nejpozději do 21. 6. 2017 e-mailem na adresu: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz