ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Fond NNO – 2. výzva pro předkládání žádostí
Granty
Datum publikace: 8.10.2014

Fond NNO – 2. výzva pro předkládání žádostí

Dne 1.10.2014 byla vyhlášena druhá výzva Fondu NNO financovaného z EHP fondů 2007 – 2014 spravovaného Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství. Ukončení výzvy je 2.12.2014 v 16 hodin.

Dne 1.10.2014 byla vyhlášena druhá výzva Fondu NNO financovaného z EHP fondů 2007 – 2014 spravovaného  Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství. Program FNNO je určen pro nestátní neziskové organizace (NNO) ze všech regionů České republiky. Minimální výše grantu je  300.000 Kč, maximální výše grantu . 1.000.000 Kč. Povinné spolufinancování – minimálně 10 % z celkových nákladů projektu. Období realizace projektu je stanoveno  od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.

Text výzvy a další informace naleznete  na http://www.fondnno.cz/zadatele/dokumenty-ke-stazeni/

Ukončení  výzvy je 2.12.2014 v 16 hodin.