ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / František Kopecký
Datum publikace: 21.10.2020

František Kopecký

Brněnský městský střelecký sbor

Pan František Kopecký je členem Brněnského městského střeleckého sboru, který
reprezentuje město Brno a kraj a udržuje historické tradice.

V letech 1990-2010 působil pan František Kopecký jako starosta obce Tvarožná, která
byla po dvakrát vyhlášena vesnicí roku v programu JMK obnovy venkova. Jeho činnost je
bohatá, od roku 2011 je kronikářem obce Tvarožná, vede i kroniku Brněnského městského
střeleckého sboru, v současné době je zastupitelem obce, zakladatelem tradice
rekonstrukcí bitvy u Slavkova a členem Klubu autorů literatury faktu ČR. V roce 2017
získal 2. místo v anketě osobnost Moravy.

Působí též jako předseda Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské bojiště –
Austerlitz. Je spoluautorem DVD o tradicích slavkovského bojiště, autorem mnoha
publikací a v roce 2019 byl oceněn za celoživotní přínos moravské publicistice.

Byl navržen za dlouholetou aktivní činnost v komunální politice a úspěšnou vlastivědnou a
publikační činnost.

Jeho koníčkem je regionální historie, publicistika a sport.

http://www.frantisekkopecky.estranky.cz/

Nominoval:
Ing. Otakar Nečas
Brněnský městský střelecký sbor