ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / František Schulz
Datum publikace: 9.9.2015

František Schulz

„Když vstoupíte na cestu do krajiny folkloru, můžete potkávat lidi v krojích, zpěváky i muzikanty, malíře i spisovatele. Ptáte se, zda má ta cesta nějaký cíl? Ano, ta cesta je cíl.“

Pan František Schulz je zakládající člen a první předseda Slováckého krúžku Poštorná. Krúžek udržuje letité tradice, jako jsou hody, plesy a fašank. Oživuje zapomenuté zvyky a obnovuje vlastní krojový fond. Pan Schulz nyní působí jako člen mužského zpěváckého sboru a moderátor kulturních pořadů zejména folklorního charakteru. Řadu let je rovněž angažován v aktivitách Sdružení břeclavských výtvarníků a Unie výtvarných umělců České republiky. Svým šestnáctiletým působením nejen ve folklorním prostředí si František Schulz vybudoval pověst zodpovědného vedoucího a uznávané regionální osobnosti. Je i dlouholetým a zkušeným členem programové rady národopisných slavností Podluží v písni a tanci, konaných každoročně ve Tvrdonicích.

Mimo jiné je také dlouholetým dopisovatelem a aktivním členem redakční rady národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj, zaměřeného na region Slovácko, jehož redakce sídlí v Břeclavi. Ve zmíněné redakční radě je jedním z garantů za informace o regionu Podluží. Ve volném čase se pan Schulz rád věnuje také grafické tvorbě, badatelské činnosti, ale také cyklistice a zahrádkaření.

Nominovali: Milan Studený, předseda Slováckého krúžku Poštorná
Eva Kovaříková, PhDr., Malovaný kraj, občanské sdružení.