ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Gerta Mazalová
Datum publikace: 9.9.2015

Gerta Mazalová

„Život je krátký, proto si pomáhejme a mějme se rádi!“

Paní Gerta Mazalová působí jako předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, kde po mnoho let úspěšně poskytuje rady a chrání zájmy občanů. Její velmi záslužná a obětavá činnost je přínosem pro celou společnost formou zlepšování etického chování v oblasti obchodu a služeb.

I díky její neuvěřitelné energii se daří prosazovat dlouhodobé změny v přístupu obchodníků a podnikatelů ke spotřebiteli, a to nejen v Jihomoravském kraji. Známá je i její osvětová činnost, kde v rozhovorech v rozhlase a televizi dokáže zaujmout a poučit zábavnou formou široké spektrum spotřebitelů. V neziskovém sektoru se paní Mazalová pohybuje už více než 20 let.

Nominoval: Vladimír Michal, Klub přátel umění v České republice, o.s.