ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Hana Čamlíková, Mgr.
Datum publikace: 16.10.2022

Hana Čamlíková, Mgr.

Paní Mgr. Hana Čamlíková pracuje již více jak 20 let jako ředitelka, terapeutka a adiktolog v
terapeutické komunitě Krok Kyjov, z. ú.

Krok Kyjov již od roku 1998 pomáhá řešit problémy lidí, kteří se ocitli v obtížných životních
situacích a poskytuje jim komplexní služby, včetně diskrétního poradenství.
Posláním této organizace je podpora osobního růstu ke změně kvality života.
Paní Čamlíková se zasloužila o vybudování této organizace a dlouhodobě působí v neziskovém
sektoru.

Mezi její vlastnosti patří vysoká společenská odpovědnost a kreativita. Ráda se věnuje rodině,
cestování a osobnímu rozvoji.
https://krokkyjov.cz/tk/o-nas/

Nominovala:
Mgr. Ilona Štorová
Age Management z.s.