ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Ing. Mgr. Zdeňka Michálková
Datum publikace: 14.9.2017

Ing. Mgr. Zdeňka Michálková

Paní Zdeňka Michálková se mnoho let pohybuje v oblasti sociálních služeb a pomoci druhým. Na tuto cestu jí přivedly vlastní životní zkušenosti. Dlouhá léta pečovala o svoji maminku a nyní už řadu let pomáhá svému tatínkovi, o kterého pečuje.

Její práce pro druhé má také institucionální podobu. Od roku od 2008 pracuje jako dobrovolný poradce v Klubu celiakie Brno, kde je aktivním členem až do současnosti. Již o několik let dříve, od roku 2005 se angažovala jako dobrovolník v Masarykově onkologickém ústavu. Zde pomáhala 6 let.

Od května 2014 spolupracuje s organizací Klára pomáhá, ve které zastřešuje projekt 4P – Pomoc, Poradenství, Provázení a Podporu pečujícím lidem, má na starosti odborné poradce, vede svépomocná setkání a snaží se o legislativní změny ve prospěch pečujících osob jak na úrovni JMK, tak i v Senátě České republiky.
Je jen logickým vyústěním jejích dobrovolnických a pečovatelských aktivit, že v prosinci roku 2014 byla zakládající členkou Unie pečujících. Pod hlavičkou Unie pečujících vede kurz bezlepkového pečení a je autorkou řady bezlepkových kuchařek.

Paní Zdeňka Michálková svým zapojením v neziskovým sektoru dokázala velmi mnoho a její nominaci vnímáme zároveň jako výraz díku a uznání za to, že takoví lidé ještě mezi námi jsou. Její obětavost, vstřícnost, laskavost a snaha najít vždy řešení jsou obdivuhodné.

Ve svém volném čase se věnuje četbě a velmi ráda peče.

Nominoval: Ing. Jan Eder, Klára pomáhá z.s.