ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / IROP výzva č. 29 a 30 Rozvoj sociálních služeb
Granty
Datum publikace: 5.5.2016

IROP výzva č. 29 a 30 Rozvoj sociálních služeb

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy IROP č. 29 Rozvoj sociálních služeb. Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí mimo jiné pro centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podporu samostatného bydlení, pečovatelskou službu, osobní asistenci, kontaktní centra, apod.Materiály k výzvě naleznete na : http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb

Termín příjmu žádostí : 27.5.-27.10.2016

Ve stejném termínu je otevřena i výzva č. 30,  Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách, materiály k této výzvě naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL