ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / IROP – výzva č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Granty
Datum publikace: 25.10.2016

IROP – výzva č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Upozorňujeme na výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“, která  je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. Pro vyloučené lokality je vyhlášená výzva č. 57

Podrobnosti výzvy č. 56  naleznete zde, výzvy č. 57 zde. Datum zpřístupnění žádosti o podporu 13.10.2016.

Příjem žádostí : 18.11.2016 – 14.4.2017