ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / IROP- výzvy 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center
Granty
Datum publikace: 12.7.2016

IROP- výzvy 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center

MMR vyhlásilo 11. července výzvy č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center a  výzvu č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

Bližší info k výzvě 38  naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center

Bližší info k výzvě  39  na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39

Příjem žádostí o podporu : 18.7.2016 – 31.10.2016