ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Iveta Zieglová
Iveta Zieglová
Datum publikace: 15.10.2018

Iveta Zieglová

Iveta ZieglováIveta Zieglová má za sebou několikaletou praxi ve vedení dívčího skautského oddílu, obsahující pravidelnou přípravu akcí a výchovného programu pro děti včetně pořádání letních táborů.

Od roku 2009 pracuje jako dobrovolník ve vedení skautského okresu Brno-město, nejprve jako zpravodajka zodpovědná za oblast výchovy (2009–2012), od roku 2010 jako tisková mluvčí brněnského skautského okresu a jeho mediální zpravodajka. Iveta iniciativně pokrývá PR agendu skautského Brna a podílí se na úspěšné medializaci skautské činnosti v široké paletě regionálních médií a platforem. Její mediální výstupy (rozhovory v médiích, tiskové zprávy, ad.) jsou typické plně profesionální úrovní, a to i v celostátním srovnání. Významnou měrou se v minulých letech mj. spolupodílela na medializaci Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn.

Od roku 2010 Iveta působí jako spolupořadatelka a lektorka vzdělávacích akcí pro (nejen) brněnské skauty, konkrétně v oblastech komunikace, propagace a nábory, mediální výchova. Od roku 2014 působí v podobném odborném portfoliu na kurzech a víkendových skautských seminářích celostátního rozsahu. Součástí její odborné praxe je i publikační činnost v základních skautských učebnicích (Čekatelská zkouška – 2016, Vůdcovská zkouška jinak – 2018) nebo nárazová spolupráce na celostátních skautských projektech v oblasti komunikace.

V oblasti neziskového sektoru působí již 15 let.

Iveta ráda cestuje, nejraději po horách a na dálkových trecích. Ve volném čase cvičí jógu, věnuje se četbě a poslouchá jazzovou hudbu.

Nominuje: Junák – český skaut, okres Brno-město, z. s.