ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Ing. Ivo Brzobohatý
Datum publikace: 12.9.2016

Ing. Ivo Brzobohatý


Ivo Brzobohatý se od začátku 80. let věnoval vedení studentské mládeže (Brontosaurus, Instruktoři Brno). V letech 1993–1998 se pak zapojil do vedení nebo sám vedl zážitkově‑vzdělávací akce pro skautskou mládež – Fons, Pons, Fonticulus.

Od roku 1994 působil pět let jako první správce základny Kaprálův Mlýn v údolí Říčky a později byl duchovním otcem myšlenky její kompletní rekonstrukce z peněz evropských strukturálních fondů. V letech 2000–2 byl jedním ze spoluzakladatelů Skautské nadace Jaroslava Foglara a po jejím založení vedl 11 roků správní radu nadace. Od roku 2002 poskytoval jako tajemník okresní rady Junáka v Brně servis brněnským skautským oddílům. V letech 2008–2014 zrealizoval pro brněnské skauty čtyři evropské projekty s úhrnným rozpočtem přes 62 mil. Kč. Výstupy projektů představují zbrusu nová skautská základna Kaprálův mlýn, největší v ČR, funkční registrační on‑line systém českých i slovenských skautů, webové platformy pro sdílení tábornické praxe a e‑learningu.

Ivo Brzobohatý je dlouholetým lektorem na vzdělávacích akcích Junáka nejen v jihomoravském regionu. Má vizionářský přístup, možné problémy vidí dříve než ostatní. V Junáku začal před 14 roky s vyhledáváním a nákupem pozemků pro skautská tábořiště. Jihomoravským skautům zprostředkoval pořízení přibližně 15 stálých tábořišť. Je garantem strategické priority celostátního Junáka „Získávání nemovitostí“, přičemž pomáhá získávat táborové pozemky skautům v celé ČR. Aktuálně působí kromě Junáka také v Hnutí Brontosaurus.

Působil či působí v těchto organizacích:
Správce skautské základny Kaprálův mlýn – 1994–1999
Skautská nadace Jaroslava Foglara, předseda správní rady, člen správní rady
Revizní komise Junák, Jihomoravský kraj T. G. M., z. s., předseda revizní komise
Jihomoravská rada dětí a mládeže – člen a místopředseda výkonného výboru
Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z. s., předseda rady Kaprálova mlýna
Člen a předseda školské rady ZŠ Mokrá, člen školské rady Gymnázia Šlapanice
Hnutí Brontosaurus, fundraising

Ivo Brzobohatý se již 33 let aktivně podílí na práci v neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji.
Mezi jeho koníčky patří tramping, vodáctví a folková muzika. Je ženatý a se svojí ženou vychovává čtyři děti.

Nominoval:
Ing. Martin Hovorka, předseda rady, Junák – český skaut, okres Brno‑město, z. s.