ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Aktuality z legislativy / Jak postupovat v případě neplnění zákonných povinností ze strany spolků ve vztahu k občanskému zákoníku
Aktuality z legislativy
Spolky
Datum publikace: 17.5.2021

Jak postupovat v případě neplnění zákonných povinností ze strany spolků ve vztahu k občanskému zákoníku

Rádi bychom Vás upozornili, že na webových stránkách Úřadu vlády ČR byly zveřejněny informace, jak postupovat v případě neplnění zákonných povinností ze strany spolků ve vztahu k občanskému zákoníku.

Jsou zde uvedeny postupy pro případ, kdy spolky neaktualizovaly své údaje ve spolkovém rejstříku (od 1. června 2021 se v případě těchto spolků objeví ve spolkovém rejstříku status o neaktivním spolku).

Dále zde naleznete informace, jak postupovat v případě, že statutární orgán spolku není usnášeníschopný.

Návody, jak v těchto případech postupovat a vzorové formuláře naleznete zde
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/

 


.