ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / MgA. Jan Motal, Ph. D.
Datum publikace: 12.9.2016

MgA. Jan Motal, Ph. D.


Jan Motal je zapáleným aktérem veřejného dění. Svým chováním i různorodými aktivitami se snaží kultivovat své okolí, zajímají jej především společenské otázky, ale také ochrana přírody a jeho hlavním zájmem jsou média.
Spolek Radia R se jej rozhodl nominovat za jeho aktivity spojené se založením a fungováním Radia R, které sdružuje aktivní mladé lidi a probouzí v nich potenciál k aktivnímu a podnětnému životu. Jan patřil mezi zakládající členy, dlouhou dobu je vedl a dnes působí jako supervisor projektu. Radio R vzniklo v roce 2008 a za dobu svojí existence v prostoru mezi univerzitním prostředím a nezávislým komunitním prostorem v Brně iniciovalo množství veřejných aktivit či na nich participovalo, podporovalo velkou řadu neziskových organizací, a to jak mediálně, tak i poskytnutím moderátorů či djů (Nesehnutí, Fair Trade, Liga vozíčkářů – Brno, brněnská Charita).
Jan patří mezi ty, kteří od počátku vedou proměňující se kolektiv rádia k občanské angažovanosti a směřování ke spolupráci a podpoře neziskového sektoru. Více jak sedm let rovněž působí aktivně jako obhájce komunitních médií a propaguje využití médií v neziskovém sektoru, pořádal řadu workshopů a dílen pro neziskové organizace, vedl dílnu moderátorských dovedností pro mladé brněnské Romy.
Spolupracoval s organizacemi Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Radioexpert, AIESEC, Fair Trade a YMCA.
Jan rovněž působí jako publicista v Českém rozhlase, věnuje se tématům občanské společnosti a kulturnímu porozumění. Jako vysokoškolský pedagog vyučuje etiku médií, svoji výuku staví na teorii lidských práv. Inicioval Mezinárodní letní školu etiky a médií, jejíž druhý ročník se letos koná na Slovensku, jako dobrovolník konzultuje témata z tohoto oboru a vede přednášky a dílny (např. školení ukrajinských studentů žurnalistiky v roce 2016 pro Nesehnutí). Většinu svých aktivit v neziskovém sektoru provádí jako dobrovolník „na volné noze“, ve vlastní režii.
Ve svém volném čase má rád výlety s manželkou a pejskem, filozofii a vážnou hudbu. Zajímá ho vědecký výzkum, občanský aktivismus a zabývá se vedením diplomových prací.

Nominovala:
Mgr. Kristýna Pulišová, Spolek Rádia R