ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Jana Kratochvílová
Datum publikace: 9.9.2015

Jana Kratochvílová

„Slušnost a píle se vyplácí.“

Paní Jana Kratochvílová jako předsedkyně Hnutí Humanitární Pomoci (HHP) zajišťuje provoz denního stacionáře – Domova Olga a chráněného bydlení v Centru Velan. Díky ní je možné, aby v Blansku existovala zařízení, která pomáhají výrazně zlepšit kvalitu života lidí s mentálním postižením a integrovat je mezi běžnou populaci. Paní Kratochvílová s energií sobě vlastní organizuje pro klienty HHP mnoho výletů a sportovních a kulturních akcí. Organizuje také vystoupení tohoto hnutí pro širokou veřejnost, která jsou hojně navštěvována a kvitována pro jejich vysokou společenskou úroveň. Jako příklad lze uvést Česko zpívá koledy – společný zpěv koled klientů HHP a občanů města Blanska, Zahradní slavnost v Centru Velan – kulturní vystoupení a setkání klientů HHP s obyvateli města.

Kromě sociální práce se paní Kratochvílová věnuje i řízení a zajištění financování HHP. V čele hnutí stojí od jeho založení v roce 1990 a je více než jisté, že bez jejích organizačních a manažerských
schopností by nemohlo celých 25 let fungovat na vynikající úrovni.

Nominovali: Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA a Ing. Pavel Rajtšlégr