ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Jana Parolková
Datum publikace: 9.9.2015

Jana Parolková

„Pomáhat a podávat pomocnou ruku tam, kde to je potřeba, a nehledět na sebe. Otevřít dveře ke vzdělání těm, kteří si sami pomoci nemohou.“

Jana Parolková zastává práci koordinátorky v Evropském centru mládeže Břeclav, kde se věnuje převážně přípravě mladých lidí na účast v mezinárodních vzdělávacích projektech financovaných z programu Erasmus+ a podpoře účastníků v průběhu projektu. Iniciovala vznik grantového programu, který dovoluje účastnit se zahraničních vzdělávacích projektů mládeži, která by kvůli finančnímu nebo sociálnímu znevýhodnění neměla příležitost vycestovat. Takto umožnila účast již 700 mladým lidem z JMK i celé ČR na 300 projektech ve 40 zemích Evropy. Zorganizovala i tréninkový kurz, jehož cílem bylo neopomíjet jedince s postiženími a začleňovat je do společnosti.

Za stejným účelem navázala kontakt s dětskými domovy. Svým zodpovědným a pracovitým přístupem pomáhá nezištně mnoha lidem nejen ve svém okolí už pět let, a to současně při studiu a zaměstnání. Je ochotná nasadit pro všechno veškerou svou energii, čas a úsilí. Je výjimečná svou upřímností, vstřícností a pozitivním přístupem.

Jana také aktivně pomáhá handicapovaným studentům na Oxford University pořizováním zápisů z přednášek, asistencí v knihovně a se zapojením do běžného studentského života. Ve svém volném čase se ráda věnuje četbě, sportu a zvířatům.

Nominovalo: Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.