ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Jana Stejskalová
Datum publikace: 21.10.2020

Jana Stejskalová

Betanie – křesťanská pomoc, z.ú.

Paní Stejskalová Jana je více než 10 let zdravotní sestrou v Domě důstojného stáří v Brně
– Maloměřicích, který poskytuje sociální služby dle zákona 108/06 Sb.

Jedná se o spolehlivou a pracovitou sestru, která je u našich uživatelů velmi oblíbena. I
když by si již několik let mohla užívat zaslouženého důchodu, je stále ochotna pomoci tam,
kde je jí nejvíce potřeba. Vždy v případě potřeby zaskočí za svou nemocnou kolegyni,
vezme službu, kdykoliv je o to požádána. Vzhledem ke své specializaci v oboru
psychiatrické péče, je často přizvána i ke konzultacím při náhlých změnách chování našich
uživatelů.

Má krásný vztah ke zvířátkům. Když se v domově před pěti lety objevila potulná kočka a již
u nás zůstala, stala se její adoptivní pečovatelkou, která se dodnes stará nejen o
zevnějšek kočičky, ale i o její každodenní krmivo.

Jitka Bednářová, Ing.
Betanie – křesťanská pomoc z.ú.