ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Jarmila Zavřelová
Datum publikace: 17.10.2019

Jarmila Zavřelová

Betanie – křesťanská pomoc, z.ú.

Paní Jarmila Zavřelová patřila mezi pracovníky, kteří v Betanii nastoupili při otevření Domu
důstojného stáří v r. 2004. Hned od začátku se věnovala našim klientům nad rámec pracovních
povinností zdravotní sestry. Začala s klienty hromadně cvičit, s potřebnými nacvičovat chůzi, popř.
používání různých pomůcek (chodítek), věnovala se zájemcům i v době svého volna, kdy s nimi
jezdila na týdenní rekondiční pobyty.

Dle potřeby zastupovala v domově vrchní sestru.
Od 1.6. 2016 přešla pracovat jako vrchní sestra do našeho domova se zvláštním režimem v
Hrušovanech u Brna.
Dodnes – i když již je ve starobním důchodu, je ochotna kdykoliv zastoupit chybějící zdravotní
sestru. Klienti i spolupracovníci ji mají rádi pro její stále veselou náladu a pohodu, kterou kolem
sebe šíří.

Paní Zavřelová má kamarádskou povahu, vždy je připravena pomoci. Dnes i ve funkci milující
babičky.

Navrhla:
Ing. Jitka Bednářová, Betanie – křesťanská pomoc, z.ú.