Jarní kolo regionální podpory Fondu pomoci Siemens

Upozorňujeme na jarní kolo regionální podpory Fondu pomoci Siemens

Bližší info

Uzávěrka příjmu žádostí: 15. 5. 2014

Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: