ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Jaroslav Chaloupka, Ing., CSc.
Datum publikace: 17.10.2019

Jaroslav Chaloupka, Ing., CSc.

Využij svůj talent, nadační fond

Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc. byl iniciátorem a zakladatelem Nadačního fondu na podporu talentů
v ČR. V rámci aktivit organizoval vznik Grémia Nadačního fondu složeného z významných
osobností vědy, univerzit, výzkumu základního i průmyslového.

V pozici předsedy Správní rady připravil program a významně se podílel na organizaci Senátní
konference se zaměřením na „Priority a nástroje vlády České republiky v řízení rozvoje státu“.
Účastní se na promítání výsledků senátní konference a práce Grémia do vzdělávacího systému ČR a
přípravy jejich změn ve vzdělávacím systému. Podílí se aktivně na změnách připravenosti talentů na
období změn vzdělávacího a výchovného systému. Spolupracuje na státním projektu MŠMT v
rámci Sdružení na podporu talentované mládeže.

Součástí cílů Nadačního fondu je spolupráce na vzniku a způsobu využití finančních prostředků na
realizaci strategických cílů vlády cestou vzniku Národní rozvojové banky jako nástroje vlády pro
investiční politiku vlády ČR.

V rámci aktivit v jihomoravském kraji se podílí na iniciativě v přípravě pilotního projektu „Návrh
klíčových kroků k podpoře systému využití talentů pro cíle Inovační strategie ČR v podmínkách
Jihomoravského kraje“.

Ve svých 92 letech je stále aktivním účastníkem a iniciátorem součinnosti na úspěších inovační
strategie ČR v uplatnění vědy a rozvoje podnikání.

Je příkladem schopnosti a aktivit organizovat spolupráci na společenských cílech ke
konkurenceschopnost ČR.

Nominoval:
Ing. Miloslav Hlaváček, Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s.