ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Jaroslava Kuchařová
Jaroslava Kuchařová
Datum publikace: 15.10.2018

Jaroslava Kuchařová

Jaroslava KuchařováV Lipovci v okrese Blansko, kde paní Kuchařová žije, působí několik zájmových organizací a spolků, které zastřešuje Spolek Vápeníček. Cílem Spolku Vápeníček je podpora všech, kteří mají zájem pořádat pro svoji obec kulturní, sportovní a společenské akce a koordinovat jejich průběh a vzájemnou spolupráci. Prvním velkým počinem spolku byla organizace a zajištění průběhu sjezdu rodáků v roce 2002.

Spolek Vápeníček organizuje každoročně velikonoční a vánoční výstavy.

ZO Českého svazu žen je zakládajícím členem spolku a Jarka je dosud jednou z organizátorek všeho dění, působí jako předsedkyně ZO ČSŽ a též jako členka Krajské rady žen Jihomoravské organizace ČSŽ.

Paní Kuchařová patří mezi ty ženy, které nemůžete přehlédnout díky jejich energii, nadšení a radosti z činnosti pro své okolí. Tu využívá i při organizaci akcí v Lipovci, ať už jde o přípravu masopustu, hodů, či akce zaměřené na děti nebo na ženy. Za obzvlášť zdařilý je považován každoroční Den pro ženy nebo také Den radostí pro ženy, který je kombinací všeho, co ženy může zajímat a potěšit. Nedílnou součástí akce jsou módní přehlídky, kosmetické poradenství s praktickými ukázkami a přednášky na téma zdravého životního stylu.

Paní Jarka právě oslavila významné životní jubileum – věkem téměř seniorka, ale energie jí léta ubírá. V neziskovém sektoru se pohybuje již 42 let.

Ve volném čase se věnuje hudbě, zpěvu, četbě a plavání.

Nominovala: RNDr. Bronislava Milinková, Krajská organizace ČSŽ Jihomoravský kraj, p. s.