ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Jitka Švejnohová
Datum publikace: 14.10.2021

Jitka Švejnohová

Paní Jitka Švejnohová působí jako pastorační asistentka, zdravotní sestra, koordinátorka
humanitární pomoci, koordinátorka dobrovolníků, poradkyně pro pozůstalé a jako koordinátorka
Tříkrálové sbírky v Charitě Vyškov, která je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb.

Je též aktivní členkou spolku Dialog a generační soužití, z. s., založeného za účelem podpory
zdravého fungování rodin, posilování rodinných vztahů a kompetencí, vytváření podmínek pro
zlepšení mezigeneračního dialogu a soužití, podpory aktivního a důstojného stárnutí.

Jitka je pokladem Charity Vyškov. Nepouští se do velkých projektů, za které se jiní plácají po
ramenou, ale do menších, dlouhodobějších a o to náročnějších úkolů. Jako zdravotní sestřička v
domácí hospicové péči a zároveň certifikovaná poradkyně pro pozůstalé se obětavě stará nejen o
ty nejtěžší případy nemocných umírajících lidí a pomáhá jim i jejich blízkým překonat těžké období
umírání ve dne i v noci. Jako pastorační asistentka svojí duchovní službou provází jak klienty
charity, tak všechny zaměstnance. Má výjimečný dar – lidé se na ni s důvěrou obrací a sdílí s ní
svá trápení i radosti, ona umí vyslechnout a podpořit tak, že každý najednou vidí naději i tam, kde
by to dávno vzdal. Jako koordinátorka humanitární pomoci pracuje s těmi nejpotřebnějšími, jako
rodiny s dětmi v tísni nebo lidé bez domova a další. Do pomoci potřebným zapojuje celou řadu
dobrovolníků, které koordinuje. Práce s dobrovolníky každoročně vrcholí organizací Tříkrálové
sbírky, kdy má na starosti téměř 400 dobrovolníků.

V neposlední řadě je také manželkou a matkou, se svým mužem vychovávají 4 děti. Mohlo by se
zdát, že přeháníme, ale každý v Charitě Vyškov vám potvrdí, že Jitka s úsměvem na tváři dělá toto
všechno a ještě víc. Pro nás je velkou a významnou osobností celého regionu a budeme rádi,
pokud její obětavá práce dojde ocenění.

Za Charitu Vyškov Jitku Švejnohovou jednohlasně podporují a doporučují všichni klienti i kolegové.
Přidejte se také.

Nominovala:
Ing. Zdeňka Horáková
Charita Vyškov