ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Karel Carbol, Mgr.
Datum publikace: 17.10.2019

Karel Carbol, Mgr.

Asociace-Sdružení obrany spotřebitelů, z. s.

Pan Karel Carbol působí jako dobrovolník, odborný právní poradce, lektor a odborník na legislativu
v SOS-Asociaci, z. s. Tento spolek se zabývá ochranou práv všech spotřebitelů, poskytuje
poradenství spotřebitelům k realizaci jejich práv, školí spotřebitele i podnikatele o spotřebitelském
právu.

Od roku 2006 spolupracuje pan Carbol s organizací v Jihomoravském kraji, nejprve s krajskou
organizací (SOS – JmK), později s SOS-Asociací, z. s. (již od jejího založení v roce 2009).
Celkově se tedy již 16 roků podílí na prosazování cílů SOS-Asociace v oblasti zkvalitňování
spotřebitelských obchodních vztahů a na pomoci spotřebitelům a poradenství spotřebitelům při
realizaci jejich práv. Za tuto dlouhou dobu působil nejprve jako dobrovolník, po složení zkoušek
sdružení jako odborný poradce pro spotřebitele v poradně v Brně. Po skončení studií se věnoval
lektorské činnosti a přezkušování poradců SOS-Asociace.

Přednášel též jako lektor úředníkům živnostenských úřadů v rámci jejich odborné přípravy na
projekt Spotřebitelský ombudsman, založený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spolupracoval
také na připomínkách k českým zákonům i směrnicím Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitele
i na legislativních návrzích SOS-Asociace a v neposlední řadě též na informačních materiálech pro
spotřebitele.

Ve svém volném čase se věnuje turistice, četbě, divadlu a rekreačním sportům.

Navrhla:
Gerta Mazalová, Asociace-Sdružení obrany spotřebitelů, z. s.