ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / MgA. Kateřina Báňová
Datum publikace: 12.9.2016

MgA. Kateřina Báňová


Kateřina Báňová je dynamická osobnost sršící energií, s vysokým pracovním nasazením, mnohaletými zkušenostmi a zapálením pro věc. Své nadšení realizuje hned v několika neziskových organizacích působících v Jihomoravském kraji.
Je členem výboru místního sdružení YMCA, poslední 3 roky ve funkci předsedkyně, a podílí se na pořádání kulturních akcí pro veřejnost. Jako dobrovolník působí v YMCA Brno od roku 1995, iniciovala a vedla zde již několik aktivit. Úspěšný hudební projekt pro náctileté Ten Sing přivedla do Brna a zároveň byla činná i v národní a evropské struktuře tensingových skupin.
Je zakladatelkou souboru irských tanců Démáirt a nadšenou propagátorkou a lektorkou irských, skotských a anglických tanců. V organizaci Skotský Pes pořádá akce pro veřejnost zaměřené na skotskou kulturu. Je také zakladatelkou sdružení Jane Austen CZ, kde se podílí na pořádání kulturních akcí, tanečních seminářů a historických plesů inspirovaných známou anglickou spisovatelkou a obdobím empíru.

Zabývá se též poskytováním konzultací v oblastech rodiny a kultury v organizaci Brno Expat Centre, kde také asistuje při organizaci akcí a prezentací pro skupiny zahraničních odborníků, žijících v Brně.
I přes momentální vytížení s 2 dětmi na „mateřské dovolené“ nadále pokračuje ve své profesi tlumočnice a překladatelky. Volný čas věnuje povětšinou práci právě ve všech výše zmiňovaných organizacích.
V neziskovém sektoru Jihomoravského kraje působí již 21 let.

Nominovala:
Marta Joanidisová, YMCA Brno