ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Kateřina Burešová
Datum publikace: 9.9.2015

Kateřina Burešová

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Paní Kateřina Burešová je jednou ze zakladatelek Mateřského centra Prušánek o. s., kde nyní plní funkci předsedkyně a zajišťuje a podporuje jeho aktivity. V organizaci MAS Vyškovsko, která se věnuje regionálnímu rozvoji, působí jako předsedkyně výběrové komise MAS. Za zmínku stojí také její práce s dětmi a organizování sportovních akcí v organizacích TJ Sokol Bohdalice a Jezdecký oddíl Topolany. Často se svědomitě a s plným nasazením účastní a podporuje aktivity obce Prusy­‑Boškůvky, kde pracuje jako účetní. O její cílevědomosti, pracovitosti a učenlivosti svědčí i její studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde se vzdělává v oboru sociální pedagogiky. Práci v neziskovém sektoru se věnuje 8 let.

Ve svém volném čase se účastní besed o výchově a práci s dětmi a přednášek pro veřejnost v oboru psychologie, zajímá se také velmi o pěstounskou péči. Zapojuje se do charitativních činností, jakými jsou sbírky pro dětské domovy, Klokánek Brno apod.

Nominovala: Ludmila Kolářová, MAS Vyškovsko, z. s.