ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Ladislava Hrdová
Datum publikace: 14.9.2017

Ladislava Hrdová

Paní Ladislava Hrdová je povoláním zdravotní sestra a je maminkou dvou dětí. Po roce 1989, kdy začala obnova Charity ve Vyškově, Ladislava Hrdová se stává ředitelkou a vše funguje na dobrovolnické bázi. Začátky této činnosti byly velmi těžké, nebyly žádné prostory, paní Hrdová měla svou kancelář doma. Charita získává část opuštěné fary v Dědicích, prostory jsou bez vody, topení a technického zázemí, přesto organizuje pomoc potřebným a postiženým lidem. Nominoval: Ing. Roman Celý, Oblastní Charita Vyškov
Paní Hrdová oslovovala desítky lidí, včetně mládeže, kteří se dobrovolnicky starali o opuštěné a nemocné občany Vyškova. V pomoci postiženým vždy byla paní Hrdová příkladem svou obětavou, milou a láskyplnou povahou. Od 1. 5. 1997 začala přijímat první ošetřovatelky a zdravotní sestry, ale většina práce byla stále zajišťována dobrovolnicky. Pořádaly se koncerty a sbírky na činnost. Paní Hrdová nejen, že dokázala nadchnout mnohé pro dobrovolnickou činnost, ale do práce vtáhla celou svou rodinu.

Během jejího působení vyškovská charita zorganizovala celou řadu humanitárních akcí (pomoc dětem z Černobylu, pomoc při záplavách, sbírky pro válkou postižené oblasti,…).

Paní Ladislava Hrdová byla ředitelkou Charity do 31.12 roku 2000, svou funkci vykonávala dobrovolnicky stejně, jako dodnes pracuje dobrovolnicky s klienty, kdy za nimi pravidelně dochází. Její dobrovolnická činnost trvá více než 20 let.

Je stále obětavá, milá, empatická, pracovitá a nenechá se odradit překážkami.

Nominoval: Ing. Roman Celý, Oblastní Charita Vyškov