ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Leona Zemanová, Mgr.
Datum publikace: 14.10.2021

Leona Zemanová, Mgr.

Paní Mgr. Leona Zemanová pracuje jako sociální pracovnice – vedoucí střediska odlehčovacích
služeb Villa Vlaďka v Lelekovicích, jejímž zřizovatelem je Betanie-křesťanská pomoc, z. ú.,
zaměřená na poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Paní Zemanová pracuje v naší NNO od jejich začátků v devadesátých létech minulého století, kdy
nastoupila na místo zdravotní sestry. Během let si dokončila vysokoškolské vzdělání – obor
sociální. Do roku 2020 pracovala jako vedoucí ošetřovatelské služby, po jejím zrušení přešla do
nově otevřeného střediska v Lelekovicích. Zůstala garantem zdravotních služeb, které vykazujeme
za všechna naše pracoviště zdravotním pojišťovnám.

Na všech pracovních pozicích byla zodpovědná a svědomitá, obětavě se věnuje klientům, což
velmi pozitivně hodností zejména jejich rodinní příslušníci.

Ve volném čase se ráda věnuje přírodě, kynologii a zejména rodině.

Nominovala:
Ing. Jitka Bednářová
Betanie-křesťanská pomoc, z. ú.