ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2021 / Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů
Zprávy 2021
Datum publikace: 22.2.2021

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů.

Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů.

Ve prospěch poplatníků je prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů, a to na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky. Lhůta tedy končí 3. května 2021.

Stále platí, že daňové subjekty s povinně auditovanou účetní závěrkou nebo při využití služeb daňového poradce lze přiznání podat do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Prominut byl rovněž správní poplatek za žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování, pokud bude podána od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Koncem února chce Finanční správa spustit portál MOJE daně. Přiznání by tedy mohlo být učiněno již jeho prostřednictvím.