ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Ludmila Ryšavá
Datum publikace: 16.10.2022

Ludmila Ryšavá

Paní Ludmila Ryšavá je členkou Předsednictva župy a členkou kontrolní komise TJ Sokol Ořechov.
Podílela se na znovuobnovení Sokola, od prvopočátku až do roku 2010 byla náčelnicí Sokolské
župy Jana Máchala.

Od roku 1998 do roku 2007 byla členkou Náčelnictva ČOS, doposud je aktivní členkou sboru žen a
seniorek ČOS.
Od roku 2010 do roku 2022 působila ve funkci starostky Sokolské župy Jana Máchala a od roku
2012 do roku 2021 zastávala funkci předsedkyně Koordinační rady Jihomoravského kraje, která
sdružuje 6 sokolských žup Jihomoravského kraje.
Organizovala už pět ročníků celorepublikové akce „Sokolské Brno“, aktivně se podílí na sportovní
činnosti nejen na úrovni župy, ale i v jednotě Ořechov, je metodičkou několika sletových skladeb a
skladeb pro světové gymnaestrády.

Veškerou činnost vykonává velmi svědomitě a odpovědně, neustále je aktivní ve sportovní i
organizační činnosti na župě, ale i v jednotě.

Je velmi vstřícná, přátelská, má ráda četbu knih, divadlo a koncerty.

Nominoval:
Radek Bukovský
Sokolská župa Jana Máchala