ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Ludvík Ševčík JUDr.
Datum publikace: 14.9.2017

Ludvík Ševčík JUDr.

„V sektoru neziskových organizací je veliká spousta skvělých lidí, bez kterých by nebyla jejich aktivita myslitelná. Jedním z nich je i náš kamarád JUDr. Ludvík Ševčík ml., který je v profesním životě advokátem, senior partnerem Společné advokátní kanceláře.
Do naší organizace se dostal, jako většina z nás v dětském věku. Od dětského účastníka našich táborů vyrostl ve skvělého hlavního vedoucího. V historii naší organizace není nikdo, kdo by dělal tuto práci tak dlouho jako on.
Nelze nevidět desítky až stovky hodin příprav svého turnusu, které rok co rok obětuje ze svého volného času. Času, ve kterém dokáže strhnout „své“ vedoucí a připravit pro děti dva týdny plné dobrodružství a zábavy. To, že se děti na tábory rády vracejí, je i jeho zásluha. Že je člověkem na svém místě, dokazuje skvělá parta lidí, kterou kolem sebe během let vytvořil.

Mimo této práce věnuje spoustu času přípravě školení, kontrole změn právních norem, které se týkají naší práce, judikátů a jejich praktických dopadů. Následně pak i úpravě dokumentů pro činnost organizace nezbytných. A to vše i v rámci celé České tábornické unie, kde se aktivně zapojil do přípravy stanov po uvedení nového Občanského zákoníku do života.

Aktivně se zapojuje v oblasti právního poradenství, které poskytuje v rámci naší organizace a spoluvytváří podmínky pro chod organizace v souladu se stále se měnícími právními předpisy. O svoje zkušenosti a znalosti se dělí na školeních, která vzdělávají a připravují hlavní vedoucí dětských táborů a kde působí jako dlouholetý lektor. Jeho přednášky a rady jsou navzdory neveselému obsahu přijímány se zájmem a nejednomu hlavnímu vedoucímu ušetřily problémy při jeho práci. Netřeba zdůrazňovat, že většina těchto lidí stejně jako on se v činnostech souvisejících s naší organizací angažuje bezúplatně.

Mnoho lidí vnímá právníky jako strojené, studené a neosobní. Většinu lidí nenapadne, že to mohou být lidé manuálně zruční a ochotní vzít za práci i rukama. Ne tak v našem klubu. Díky Ludvíkovi a nejen jemu, máme na právníky úplně jiný pohled.

V neposlední řadě je obdivuhodná jeho neuvěřitelná energie, kterou dokáže strhnout i ty unavené, aby bylo dokončeno vše tak, jak má být. Je silnou osobností a pro nás, kteří jej známe, je vzorem a hlavně dobrým přítelem.

Pod nominací je sice podepsán jeden člověk. Správněji by tam však měly být desítky podpisů, podpisů nás „Smrčků“.

Děti, turistika, sport, práce, která se se mu do jisté míry stala koníčkem a prolíná se celým jeho současným životem ku prospěchu širokého okolí.“

Nominoval: Miroslav Doležel, Česká tábornická unie, Tábornický klub Smrček p. s.